Що таке лобіювання?

Що таке лобіювання?

«Лобіювання в тій чи іншій формі практикується у всіх країнах світу, він неодмінний супутник державного урядування. Процеси формування рішень, механізму впливу на громадську думку, захисту власної позиції — все це, в широкому розумінні, може сприйматися як явище, що кореспондується з поняттям «лобіювання». Лобіювання є фундаментальною основою взаємодії органів публічної влади та громадськості. Саме від глибини і якості такої взаємодії залежить динамічний розвиток суспільства в цілому, що позначається на адекватному реагуванні органів публічної влади на суспільні потреби на макро- та мікрорівнях шляхом прийняття ефективних нормативно-правових рішень. Вплив на органи публічної влади з метою прийняття вигідних для окремих груп інтересів рішень є об’єктивним суспільним процесом, метою якого є донести до відома високопосадовців наявність проблем і пропозицій щодо їх вирішення. Цей вплив є необхідним і корисним за умов, коли він є: легітимним, суспільно виваженим та прозорим для суспільства. В одних країнах таку діяльність урегульовано законодавчо, в інших — функціонують різноманітні форми саморегуляції. Але достеменно відомо, що законодавчо урегульоване лобіювання відіграє важливу роль у розвитку суспільних відносин і сприяє мінімізації корупції та її проявів.

Саме поняття «лобіювання» досить стрімко увійшло у вітчизняну юридичну лексику. Без перебільшення можна констатувати, що воно є одним із найуживаніших понять, які використовують, характеризуючи сучасний правотворчий процес. Однак надмірно універсальне його розуміння, що виражається як через зміст, так і різноманітні контексти вживання цього поняття, значно ускладнили його сприйняття. Як відомо, в українських реаліях лобіюванням називають будь-який вплив (переважно нелегітимний) на органи державної влади з метою просування чиїхось комерційних інтересів. Насправді, речі потрібно називати своїми іменами і не плутати лобіювання з корупцією та хабарництвом. Саме через відсутність належних юридичних регуляторів цього явища квазілобіювання в Україні набуло позаправової, вузькогрупової і латентної форми, що безумовно підживлює негативні стереотипні уявлення щодо нього у свідомості громадськості. В Європі маємо також парадоксальну ситуацію з використанням поняття «лобіювання»: на рівні Європейського Союзу воно є загальновживаним, однак у межах деяких країн-членів ЄС це поняття та похідні від нього досить довгий час не використовували широко. Як правило, поряд із ними вживали й іноді досі використовують перекладені на національну мову аналоги, яким у більшості випадків належала домінантна роль у позначенні цього політико-правого феномену.

Що стосується самого терміну, то етимологічно англійське слово «лобі» належить до середньовічної латини (lobia). Спочатку латинське слово «лобіа», чи змінене на англійське слово «лобі», зафіксоване у 1553 р., яке позначало тоді прохідні коридори, переважно в монастирях. Пізніше ця характеристика поширилася на аналогічні коридори й холи в театрах і вже у XVII ст. — у парламентах. Із 1640 р. слово «лобі» вживається для вказівки на приміщення навколо залів засідань, де відбувалися зустрічі законодавців із громадянами. Історично вважається, що лобізм виник саме в Англії у XVII ст. У кулуари виходили члени англійського парламенту, де їх і зустрічали зацікавлені особи. Свій класичний сенс термін лобіювання здобув у Америці XIX ст. Зазначено, що одним і з перших,хто визначив термін «лобісти» був один з батьків-засновників американської Конституції Дж. Медісон,він визначав лобістів як «групу громадян, що належать до більшості чи меншості суспільства, об’єднаних подібними інтересами, що протистоять інтересам інших громадян». І як не парадоксально, але саме Дж. Медісон започаткував негативне ставлення до лобіювання як до явища, проте всі його аргументи зводилися до того, що лобісти це деструктивна сили суспільства, що підриває віру громадян у державні інститути. Сама ж традиція взаємодії Уряду та лобістів йде корінням в роки президентства Уліс С. Гранта (1869-1877 рр.). Вечорами 18-й американський президент і його команда часто відпочивали в лобі готелю Willard, де зацікавлені особи могли викласти їм свої погляди про користь того або іншого рішення.

Що стосується України, то сьогодні ніхто не поставить під сумнів існування лобіювання на усіх рівнях влади, проте питання інституції лобіювання є одним з важливих і складних в українській політиці й політології. І справа не в його наявності, а переважно у відсутності прозорості та законодавчого регулювання. Саме явище лобіювання неоднозначно сприймається суспільною свідомістю. Звідси і термін лобіювання часто несе як позитивне, так і негативне смислове навантаження. Часто він отримує винятково негативне значення — коли асоціюється з поняттям протекціонізму, підкупу державних службовців і депутатів, коли спостерігається ототожнення механізму лобіювання як сукупності силових методів і корупційних дій для досягнення мети, що є винятковою помилкою сприйняття. Лобіювання, як система представництва групових інтересів виступаєш якості важливого і необхідного інституту демократичного процесу, він є формою законного впливу груп інтересів на управлінські рішення державних органів. А такі практики впливу на представників влади, як незаконний тиск, хабарництво, корупція, не є лобіювання, це злочин за який в Україні передбачена кримінальна відповідальність.

Зв’яжіться з нами

Контакти

Ви можете зв’язатися з нами будь-яким зручним способом.

Адреса

Київ, вул. Інститутська, 22/7

Телефон

+38 (063) 727-51-11

Шукаєте швидкий спосіб зв’язку?